Bạn chưa đăng nhập! Xin vui lòng đăng nhập trước khi mua hàng!

product

Gold Member 6 tháng


Gold Membership là một sản phẩm của Garena, cho phép người sở hữu nó có thêm nhiều tính năng hơn so với các tài khoản thông thường.

- Nhân đôi kinh nghiệm

- Nickname có màu

- Truy cập vào các room đã đầy

- Xem chính xác số ping

- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè

- Những đoạn chat được làm nổi bật

- Có quyền đổi tên game do mình host

Bạn chưa đăng nhập! Xin vui lòng đăng nhập trước khi mua hàng!

Công ty cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam
Tầng 1, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
(ĐT): (84-4)7 305 39 39                (Fax): 04 3759 2429