Bạn chưa đăng nhập! Xin vui lòng đăng nhập trước khi mua hàng!

 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 7 ngày

  Giá: 50 Sò Mua
 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 14 ngày

  Giá: 100 Sò Mua
 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 1 tháng

  Giá: 190 Sò Mua
 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 3 tháng

  Giá: 550 Sò Mua
 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 6 tháng

  Giá: 1050 Sò Mua
 • <p><strong>Gold Membership</strong> là một sản phẩm của <strong>Garena</strong>, cho phép người sở hữu nó có <strong>thêm nhiều tính năng</strong> hơn so với các tài khoản thông thường.	 </p>
	<p>- Nhân đôi kinh nghiệm </p>
	<p>- Nickname có màu </p>
	<p>- Truy cập vào các room đã đầy </p>
	<p>- Xem chính xác số ping </p>
	<p>- Tăng sức chứa của danh sách bạn bè	 </p>
	<p>- Những đoạn chat được làm nổi bật </p>
	<p>- Có quyền đổi tên game do mình host </p>

  Gold Member 1 năm

  Giá: 1900 Sò Mua
 • Gỡ bỏ khóa cho 1 tài khoån bị khóa ("ban"). Chỉ áp dụng cho tài khoån bị khóa ("ban") bởi  hệ thống anti-hack. Mỗi tài khoån chỉ được dùng 1 lần

  Ân Xá

  Giá: 490 Sò Mua

Công ty cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam
Tầng 1, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
(ĐT): (84-4)7 305 39 39                (Fax): 04 3759 2429